Txurdinaga

Legeri bilaketa | Emaitzak

Legeri bilaketa. Emaitzak.

Urria

236/2020 DEKRETUA, urriaren 20koa, zeinaren bidez 87.490,00 euroko kredituak sartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren 2020ko aurrekontuan, Estatuak eskola-aseguruaren osasun-prestazioak kudeatzeko bitartekoak eskualdatzearen ondorioz.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-27    Urtea-zbk: 2020-212

AGINDUA, 2020ko urriaren 13koa, Hezkuntzako sailburuarena, Donostian (Gipuzkoa) dagoen «Liceo Vasco-Francés Larrun» Haur Hezkuntzako ikastetxe pribatuaren baimena aldatzeko dena.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-27    Urtea-zbk: 2020-212b

AGINDUA, 2020ko urriaren 6koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez argitara ematen baita Hezkuntzako sailburuaren 2020ko otsailaren 18ko Aginduak deitutako hautaketa-prozeduretan jardungo duten Epaimahaien eta Batzorde Barematzaileen osaketa (Agindu honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoan sartzeko eta horra iristeko eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoetan sartzeko hautaketa-prozedurak deitzen dira, baita aipatutako kidegoetako karrerako funtzionarioek espezialitate berriak eskuratzeko ere).

Aldizkaria: EHAA/2020-10-26    Urtea-zbk: 2020-210

AGINDUA, 2020ko urriaren 13koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez egiten baita enpresa-egonaldietarako beken deialdia, 2020-2021 ikasturtean, irailetik martxora bitartean, lantokiko prestakuntzako modulua egiten duten lanbide-heziketako ikasleentzat.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-26    Urtea-zbk: 2020-210b

AGINDUA, 2020ko urriaren 13koa, Hezkuntzako sailburuarena, Derioko (Bizkaia) «Eguzki-Eder» Haur Eskola Pribatuaren baimena aldatzeko dena.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-26    Urtea-zbk: 2020-210c

EBAZPENA, 2020ko urriaren 8koa, Lanbide Heziketako sailburuordearena, 2020ko uztailaren 29ko Ebazpenean jasotako akatsak zuzentzeko dena. Ebazpen horren bidez, dirulaguntzak ematen zaizkie Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuei, 2020-2021 ikasturtean prestakuntza-jarduerak egin ditzaten.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-26    Urtea-zbk: 2020-210d

AGINDUA, 2020ko urriaren 14koa, Hezkuntzako sailburuarena, Hezkuntza Ikuskaritzako ikuskari nagusiaren lanpostua izendapen libre bidez betetzeko deialdi publikoa iragartzen duena.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-23    Urtea-zbk: 2020-209

AGINDUA, 2020ko urriaren 14koa, Hezkuntzako sailburuarena, Ikuskaritzako Lurralde-buru lanpostua aukerako izendapenez betetzeko deialdi publikoa iragartzen duena.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-23    Urtea-zbk: 2020-209b

AGINDUA, 2020ko irailaren 29koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dirulaguntzak iragartzen baitira, ikasle etorkinentzat kulturartekotasuna sustatzeko programak garatzeko eta ikasle hasi berrien hizkuntza-errefortzuko programak garatzeko (L2. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunerako arreta).

Aldizkaria: EHAA/2020-10-23    Urtea-zbk: 2020-209c

AGINDUA, 2020ko urriaren 14koa, Hezkuntzako sailburuarena, José Ignacio Molinuevo Cueva jauna Arabako Ikuskaritzako Lurralde-buru kargutik kentzea xedatzen duena.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-22    Urtea-zbk: 2020-208

HUTS-ZUZENKETA, honako agindu honena: «Agindua, 2020ko irailaren 29koa, Hezkuntzako sailburuarena, gailu digitalak eskuratzeko dirulaguntzetarako deialdia egiten duena (2020-2021 ikasturtea). Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa egiten ari diren ikasleek erabili ahal izango dituzte gailu horiek. (L4. Ikasmaterialak eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak)».

Aldizkaria: EHAA/2020-10-22    Urtea-zbk: 2020-208b

AGINDUA, 2020ko urriaren 6koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita 2020-2021 ikasturtean lanbide-heziketako heziketa-zikloak eskaintzen dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko itunpeko ikastetxe pribatuetan ikas-ekinezko erregimenean lanbide-heziketa dualeko programak garatzeko dirulaguntzen deialdia.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-22    Urtea-zbk: 2020-208c

AGINDUA, 2020ko urriaren 13koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez zuzentzen den Hezkuntzako sailburuaren 2020ko uztailaren 20ko Agindua, Vitoria-Gasteizen (Araba) dagoen «Calasanz» Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe pribatuaren baimena aldatzeko dena.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-22    Urtea-zbk: 2020-208d

AGINDUA, 2020ko urriaren 13koa, Hezkuntzako sailburuarena, Vitoria-Gasteizen (Araba) dagoen «Niño Jesús» Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako Ikastetxe Pribatuaren titulartasuna aldatzeko baimena emateko dena.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-22    Urtea-zbk: 2020-208e

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.

Aldizkaria: BOE/2020-10-22    Urtea-zbk: 2020/279

AGINDUA, 2020ko urriaren 14koa, Hezkuntzako sailburuarena, José Ángel Ayucar Senosiain jauna Hezkuntza Saileko Hezkuntzako Ikuskaritza Nagusiko ikuskari nagusi kargutik kentzea xedatzen duena.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-21    Urtea-zbk: 2020-206

AGINDUA, 2020ko urriaren 8koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita lurralde-ordezkari baten lanpostua (512076/2) izendapen askeko sistema bidez hornitzeko deialdi publikoa.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-19    Urtea-zbk: 2020-205

EBAZPENA, 2020ko irailaren 28koa, Hezkuntza Sailaren Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearena, zeinaren bidez arautzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzako Ikuskarien kidegoan sartzeko Hezkuntzako sailburuaren 2019ko azaroaren 14ko Aginduaren bidez deitutako lehiaketa-oposizioan hautatutako izangaien praktikaldia.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-19    Urtea-zbk: 2020-205b

232/2020 DEKRETUA, urriaren 13koa, unibertsitateaz kanpoko Irakas Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundearen zuzendaria izendatzeko dena.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-16    Urtea-zbk: 2020-204

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Orden EFP/965/2020, de 12 de octubre, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Imagen y Sonido, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre.

Aldizkaria: BOE/2020-10-16    Urtea-zbk: 2020/274

© Berritzeguneak Txurdinaga · Ondarroa, 14 Behea 48004 · Tel: 944121614 · Fax: 944126460    Legezko-oharra

Eusko Jaurlaritza · Gobierno Vasco